8/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról