Széchenyi 2020
Kedvezményezett neve: Borszörcsök Község Önkormányzata
Projekt címe: Borszörcsök belterületi vízrendezése
Szerződött támogatás összege: 135 440 260 Ft
A projekt befejezési dátuma: 2023.november 30.
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 
A projekt tartalmának bemutatása
 
A Borszörcsöki vízfolyás Borszörcsök község centrumában található, gyakorlatilag kettéosztja azt, közel ÉD-i nyomvonallal húzódik, befogadója a Tüskevár-Somlóvásárhelyi vízfolyás.
Projektünk tárgyát képező műszaki megoldás a Borszörcsöki vízfolyás 2+494 km szelvényében kialakítandó árvízcsúcs csökkentő megépítését, valamint az az alatt lévő mederszakasz rendezését tartalmazza, kiegészítve a belterület irányából eddig ki nem épített utcaszintű vízlevezetők fejlesztésével.
A létesítendő tározó alatti meder és a műtárgyainak kapacitás fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben a belterületet érintő áresemények kizárhatók, elkerülhetők, vagy mérsékelhetők legyenek.
A fejlesztés során közvetlenül érintett lakóterület nagysága 0,21 km2, a teljes település lakóterületének nagysága 0,59 km2.
A műszaki kialakítással javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település eddig veszélyeztetett része. A tározó megépítésének másodlagos pozitív hatása is lehet, nevezetesen az ökológiai hatás függetlenül attól, hogy állandó vízszint tartásra nem kerül sor.
 
A projekt befejezési dátuma: 2023. év november hó 30. nap.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VE-2019-00027