Hivtal feladatkörei

 

Hivatal feladatkörei

Feladatot ellátó személy neve

Feladatot ellátó ügyköre

Feladat ellátási helye

Elérhetőségi adatok

Jegyző

Bendes István

- hivatal vezetése

- igazgatási csoport vezetése

- birtokvédelmi ügyek

 

8481, Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Tel.szám: 06/88-236-001

 

Email:jegyzo@somlovasarhely.hu

Adó igazgatás

Csik 
Orsolya

- adóügyi feladatok

- kifüggesztések

8481,

Somlóvásárhely,

Szabadság tér 1.

Tel.szám.: 06/88-236-001

Email: ado@somlovasarhely.hu

Népességnyilvántartás

 

 

Szőcs Éva 

-anyakönyvvezetés

- házasságkötés

- lakcímkártya igénylése

-ügyiratok iktatása

 

 

8481,

Somlóvásárhely,

Szabadság tér 1.

Tel.szám.: 06/88-236-001

E-mail: vargamaria@iplus.hu

Kereskedelem

Szőcs Éva

- kereskedelem

- üzleti tevékenység bejelentése

- üzemeltetés

 

8481,

Somlóvásárhely,

Szabadság tér 1.

Tel.szám.: 06/88-236-001

Email: szoc@somlovasarhely.hu

Munkaügy

Szőcs Éva

- munkaüggyel kapcsolatos tevékenységek

8481,

Somlóvásárhely,

Szabadság tér 1.

Tel.szám.: 06/88-236-001

Email: penzugy@somlovasarhely.hu

Szociális ügyek

Deés Anikó

- gyermekvédelem

- szociális ügyek

- közfoglalkoztatás

- hagyatéki tárgyalások

8481,

Somlóvásárhely,

Szabadság tér 1.

Tel.szám.: 06/88-236-001

Email: szoc@somlovasarhely.hu

Pénzügyi igazgatás

Varju Szilvia

Burján Réka

- pénzügyi gazdasági ügyek

8481,

Somlóvásárhely,

Szabadság tér 1.

Tel.szám.: 06/88-236-001

Email: penzugy@somlovasarhely.hu