3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége

3.2 Költségvetések, beszámolók

2013-as költségvetési beszámoló

2014-es költségvetési beszámoló

2014-es előirányzat módosítás

2015-ös költségvetési beszámoló

3.3 Működés
 

Az önkormányzat működési célú bevételeit

38.266 ezer forintban

Az önkormányzat működési célú kiadásait ebből

38.266 ezer forintban

A személyi juttatásokat

15.373 ezer forintban

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összegét

2.885 ezer forintban

A dologi kiadásokat

9.390 ezer forintban

Az ellátottak pénzbeli juttatásait

9.468 ezer forintban

Az egyéb működési célú kiadásokat

1.150 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

0 ezer forintban

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből

0 ezer forintban

A beruházások összegét

0 ezer forintban

Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat

0 ezer forintban

Az éves létszám-előirányzatot ebből

11 főben

A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

1 főben

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

10 főben