Szervezeti struktúra

Szervezeti struktúra

Hivatal létszáma 10 fő, melyből

- 1 fő: jegyző
- 3 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
- 1 fő: adóügyi ügyintéző
- 3 fő: pénzügyi ügyintéző
- 1 fő: ügykezelő
- 1 fő: ügyintéző

Feladatkörök

Jegyző

 • - vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
 • - biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő-testületek által megszabott költségvetési keretek között;
 • - képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
 • - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • - gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
 • - gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • - ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
 • - elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
 • - kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
 • - támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • - folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját

Szociális ügyek , gyermekvédelem, hagyatéki ügyek

 • szociális ügyek intézése;
 • gyermekvédelmi ügyek intézése;
 • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.
 • hagyatéki ügyek intézés

Ügykezelő

 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • postázás;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése
 • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése

Adóügyi ügyintéző

 • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen:
  • nyilvántartás;
  • bevallások feldolgozása;
  • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
  • befizetések könyvelése;
  • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása;
  • ellenőrzés;
  • behajtás;
  • végrehajtás;
  • hirdetmények kifüggesztése
 • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása

Pénzügyi ügyintéző

 • költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
 • könyvelési feladatok;
 • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • áfa bevallások elkészítése;
 • nyilvántartások vezetése;
 • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;
 • feladatköréhez tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása