Turizmus


Devecsertől 5 km-re északnyugatra, a Somlótol délkeletre.

Borszörcsök Árpád-kori település. Nevét már 1288-ban említették az oklevelek Zurchuk néven.

1299-ben és 1317-ben a királynői birtok volt, ekkor Bors fibius Blasii de Zurchuk néven volt említve.

A falu lakosainak megélhetését egykor nagyrészt a szőlőművelés jelentette. Az 1700-as évek végének összeírásai szerint tisztán nemesi hely volt.

A falu határát a jobbágyfelszabadítás után felerészben még erdő borította, de ennek aránya a későbbiekben fokozatosan megváltozott.
A 20. század elején Veszprém vármegye Devecseri járásához tartozott.

1910-ben 901 lakosából 897 magyarnak, 4 németnek vallotta magát. Ebből 891 római katolikus, 8 izraelita volt.

Nevezetességei:

  • Római katolikus temploma - A Becket Szent Tamás tiszteletére felszentelt középkori templomát a törökk lerombolták. Jelenlegi templomát, ennek helyén építették fel Szent Anna tiszteletére felszentelve.