6/2020. (XI.02.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól