2/2018.(III.29.) rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról