8/2022.(IX.29.)önkormányzati rendelete Borszörcsök Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról