7/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról