3/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről