2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról